Chippie Max

**** BELANGRIJK BERICHT ****

CHIPPIE MAX STOPT HAAR DIENSTVERLENING PER 1 APRIL 2017. NA DEZE DATUM KAN MEN GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DEZE DIENST.